Політика конфіденційності

  1. Покупець відповідно до закону України “Про захист персональних даних” надає дозвіл на отримання, обробку та використання своїх персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

Реєструючись на сайті або в будь-який інший спосіб надаючи свою персональну інформацію, ви даєте право співробітникам компанії обробляти вашу персональну інформацію.

Для аналітичних цілей на сайті працює система статистики, яка збирає інформацію про відвідані сторінки сайту, заповнені форми і т.д. Співробітники компанії мають доступ до цієї інформації.

Політика конфіденційності інтернет-магазину

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин «hodkonem.com.ua», розміщений на доменному імені kraina-stendiv, може отримати про Користувача в процесі використання сайту Інтернет-магазину, програм та продуктів Інтернет-магазину.

  1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники з управління сайтом, які діють від імені ФОП Заболотна Т.В, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної чи фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншими, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту з використанням мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу відправляє веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

  1. загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину stendprint.com.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання веб-сайту Інтернет-магазину.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину hodkonem.com.ua. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту та інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення на купівлю товару.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину hodkonem.com.ua у розділі оформлення замовлення та включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Будь-яка інша персональна інформація, не згадана вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

  1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати з такими цілями:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом ізhodkonem.com.uaінтернет-магазину.

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення розташування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та іншої інформації від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, включаючи кур’єрські служби, організації поштового зв’язку, операторів електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті інтернет-магазину “hodkonem.com.ua”, включаючи доставку товару.

5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  1. Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розкривати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розкриття іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, зазначених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Застосовувати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

  1. Додаткові умови

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо не передбачено інше новою редакцією Політики конфіденційності.